Laplace integrationsformel
Dette dokument beskriver en metode kaldet Laplace's integrationsformel med nedstigende differenser. Det er en numerisk metode til at beregne integraler ved kun at evaluere integranden i få ækvidistante punkter.

Metoden har fundet stor udbredelse blandt aktuarer, da teknisk grundlag ofte benytter denne metode til at approksimere integraler.

Vi beskriver her baggrunden og udledningen af formlen.

Download: PDF-format PS-format


Torben Brandt
torben@actuar.dk
actuar.dk | om actuar.dk | sitemap | betingelser | personoplysninger | webmaster@actuar.dk