Torben Brandt
Rolfsvej 1, 3th
2000 Frederiksberg
Mobil: 24 40 41 04
Email: torben@actuar.dk

Født: 2. marts 1981
Uddannelse
1988 - 1997 Gennemført folkeskolens 1.-9. klasse på Fløng Skole
1997 - 2000 Student fra Høje Taastrup Amtsgymnasium
2000 - 2004 Bachelor i forsikringsvidenskab på Københavns Universitet
Valgfag: Datalogi 0, Investerings- og finansieringsteori
2004 - 2008 Kandidat i forsikringsvidenskab (cand.act) på Københavns Universitet
Valgfag: Mathematical methods in risk management, Extreme value theory, Stokastiske integraler, Convergence of stochastic processes, MCMC - Teori, metoder og anvendelser, Modeling dependence in discrete time
Speciale: Estimation of Risk Measures in Elliptical Distributions
Erhvervserfaring
2000 Lagermedhjælp hos Lekkerland, kioskvare-engros. Sommerferiejob
2001 Studiemedhjælp hos PKA. Juni til oktober.
Var ansat til som et forsøg at implementere nogle beregningsmoduler i Java.
Ansættelsen ophørte efter planen da projektet var afsluttet.
2002 - 2005 Aktuarstuderende hos AP Pension
Ansat som støtte ved diverse aktuaropgaver, som f.eks. tilbudgivning, opgørelse af skadesforløb, præmieregulering, automatisering af arbejdsgange, IT-udvikling.
2005 Instruktor på Københavns Universitet i FM1A (Videregående livsforsikring) og LivStok (Stokastiske processer i Liv)
2005 - 2006 Aktuarstuderende hos GE Insurance Solutions / Swiss Re
Primært som medudvikler og support på globalt prisfastsættelsesværktøj for P & C treaty. Har også lavet opgaver med prisfastsættelse af enkelte kontrakter, analyse af natcat-portefølje med fokus på kumul, og opbygning af værktøj til opsamling af data fra kunder.
2007 - nu Aktuar hos AP Pension
Primært programmering/automatisering og analyser/modeller af forsikringsrisiko. Bla analyse af IBNR, dødelighed, longevity, invaliditet.
IT-kvalifikationer
Programmering
Java, .Net (C#), APL, Delphi, C++, Standard ML
R, SAS
SQL
VBA, ASP/VBS, HTML, CSS, JavaScript, LaTeX
Programpakker
Microsoft Office (Excel, Word, Access, Outlook)
Microsoft Visual Studio
SAS (Enterprise Guide)
Andet
2001 - nu Stifter og webmaster for actuar.dk, der er et forum for aktuarer og -studerende
2002 - 2005 Bestyrelsesmedlem i Stat/Act'ernes IF. Heraf to sidste år som formand


Sidst opdateret: 28. maj 2008
actuar.dk | om actuar.dk | sitemap | betingelser | personoplysninger | webmaster@actuar.dk